KN
86-03

Foto dankzij Patrick Habers

Foto dank aan Ron Schelling

Met dank aan Harry Pannekoek (via Facebook), PIROC Veldhoven 1974. Vast in de modder.

Drie mortieren op rij bij het PIROC. Van links naar rechts de 86-02, 86-01 en de 86-03.
Foto: Hans Molter

TERUG