KN
89-75

Radaruitvoering 89-75. 1983, foto van Willem. Voertuig nr. 61. Het logo van de handgranaat met dolk werd door het hele verkenningspeloton van het 45 painfbat gevoerd.

[ link ]

De 89-75, nu bij het OCC Opleidingscentrum Cavalerie in Amersfoort. Voertuignummer B11. Foto: Jan Erik Gulmans, met dank aan Albert Vrijborg.

De 89-75, foto uit het Vienna Document. Zie elders op de site. Nu met opschrift "SBV" en "383". School Bataljon Verkenning [ zie ook ]

TERUG