Chassisnummers en orders overzicht YP408

Het chassisnummer aan de rechterzijde ingeslagen in de balk boven de voorste achteras. Aangeduid als sneeuwkettingbeschermer.

Het chassisnummer op de KN 88-91: 3500.122.64


De DAF YP-408 chassisnummers bestaan uit drie componenten, namelijk het ordernummer, het
hull-volgnummer en het jaartal waarin de order werd geplaatst.

Er was sprake van drie contracten/orders:

(1) DAF order 470 -  250 stuks (contract nummer A 21.8340.11) order datum 12 mei 1961

(2) DAF order 3500 - 349 stuks (contractnummer A 21.4326.12) order datum 10 december 1964

(3) DAF order 4200 - 151 stuks (contractnummer A 21.5432.11) order datum 13 december 1965

Tezamen 750 stuks.

Voorbeelden van chassisnummers:

1e voertuig 1e contract: 470.1.61

1e voertuig 2e contract: 3500.1.64

1e voertuig 3e contract: 4200.1.65

--ORDERNUMMERS-- [ zie overzicht hieronder ]

Order 470_____________________________________________________________________

PWI-s: KN 75-02 t/m KN 75-42   (41 vrtgn)
  KN 75-45 t/m KN 76-10   (66 vrtgn)
  KN 76-27 t/m KN 76-99   (73 vrtgn)
  KN 85-00 t/m KN 85-50   (51 vrtgn)
          -----------
(231 vrtgn)
PWCo: KN 75-01       (1 vrtg)
  KN 76-11 t/m KN 76-26   (16 vrtgn)
          ------------
(17 vrtgn)
PW-GWT: KN 75-43 (werd KN 90-34)   (1 vrtg)
PW-V: KN 75-44 (werd KN 90-67)   (1 vrtg)
          totaal 250 stuks.

Order 3500___________________________________________________________________

PWI-s: KN 85-51 t/m KN 86-99   (149 vrtgn)
PWCo: KN 88-50 t/m KN 89-95   (146 vrtgn)
PW-GWT: KN 90-35 t/m KN 90-61   (27 vrtgn)
PW-V: KN 90-68 t/m KN 90-94   (27 vrtgn)
          totaal 349 stuks.

Order 4200__________________________________________________________________

PWI-s: KN 87-00 t/m KN 88-34   (135 vrtgn)
PWCo: KN 89-96 t/m KN 90-11   (16 vrtgn)
    `     totaal 151 stuks.
De Ware Zeeuw, 9 december 1965. Derde order.

 

De chassisnummers van de voertuigen met een kenteken uit order 470 beginnen dus allen met dat getal. Hetzelfde geldt voor orders 3500 en 4200.

--HULL-VOLGNUMMERS--

Het hull-volgnummer is het tweede getal van het chassisnummer en werd uitgegeven aan de hand van de productie-volgorde:

De produktie-volgorde van order 470 en de bijbehorende chassisnummers.

Versie Chassisnummers       Kentekens     Aantal
PWI-s 470.1.61 t/m 470.110.61   KN 75-01 t/m KN 76-10 110
PWCo 470.111.61 t/m 470.126.61   KN 76-11 t/m KN 76-26 16
PWI-s 470.127.61 t/m 470.199.61   KN-76-27 t/m KN-76-99 73
PWI-s 470.200.61 t/m 470.250.61   KN-85-00 t/m KN-85-50 51
                ___
              totaal 250

De produktie-volgorde van order 3500 en de bijbehorende chassisnummers.

Versie Chassisnummers       Kentekens     Aantal
PWI-s 3500.1.64 t/m 3500.80.64   KN 87-00 t/m KN 87-79 80
PWCo 3500.81.64 t/m 3500.140.64   KN 88-50 t/m KN 89-09 60
PWI-s 3500.141.64 t/m 3500.160.64   KN 87-80 t/m KN 87-99 20
PWCo 3500.161.64 t/m 3500.180.64   KN 89-10 t/m KN 89-29 20
PWI-s 3500.181.64 t/m 3500.200.64   KN 85-51 t/m KN 85-70 20
PWCo 3500.201.64 t/m 3500.231.64   KN 89-30 t/m KN 89-60 31
PWI-s 3500.232.64 t/m 3500.260.64   KN 85-71 t/m KN 85-99 29
PWCo 3500.261.64 t/m 3500.295.64   KN 89-61 t/m KN 89-95 35
PW-GWT 3500.296.64 t/m 3500.322.64   KN 90-35 t/m KN 90-61 27
PW-V 3500.323.64 t/m 3500.349.64   KN 90-68 t/m KN 90-94 27
                ___
              totaal 349
   

De productie-volgorde van order 4200 en de bijbehorende chassisnummers.

Versie Chassisnummers       Kentekens     Aantal
PWI-s 4200.1.65 t/m 4200.50.65   KN 88-00 t/m KN 88-49 50
PW-MT 4200.51.65 t/m 4200.135.65   KN 86-01 t/m KN 86-85 85
PWCo 4200.136.65 t/m 4200.151.65   KN 89-96 t/m KN 90-11 16
                ___
              totaal 151
 [ downloaden als Excel bestand ]

Voorbeeld van een ID plaatje. Het kenteken en chassisnummer staan ook hierop vermeld. Dit is een van plaatjes met voertuiggegevens welke binnenin, op het deksel van de zekeringenkast, links naast de bestuurderszitplaats zijn bevestigd. Hierboven het plaatje van de KN 76-08.
Chassisnummer: Ordernummer 470, hull-productie volgnummer 108 en order jaartal 61.

Ook van de KN 76-08, met het contractnummer en de orderdatum. Het productie(bouw)jaar 1965.
DAF's algemene voertuig codenummer voor het type YP408: 130790

Op de mortierbaan ISK Harskamp stond een wrak met enkel bovenstaand ID plaatje.

Aan de hand van hull-productie volgnummers was ook te bepalen wat het kenteken was;
15e hull-volgnummer vanaf 87-00 is de KN 87-14. Nu is er een complete lijst. Zie excel link verderop.

470.54.61 ordernummer, hull productie volgnummer, contractjaar van de KN 75-54

De KN 85-46 uit Order 470

De KN 89-05 uit Order 3500

... en de KN 86-15, Order 4200.

Alle naam, waarschuwings- en instructieplaatjes. [ klik ]

BEKNOPT OVERZICHT YP408 ORDERS_________________________________________

Prototypen:

1956 : Aanvang ontwikkeling gepantserd personeelsvoertuig t.b.v. de Koninklijke Marechaussee

19-07-1957: Contract voor 3 stuks. Totale richtprijs: fl. 405.000.- omgerekend 1.275.606.- in 2016

30-01-1958: Aflevering 1e YP408

Serie:

1e order:

12-05-1961    250 stuks waarvan 6 st. preserie

19-03-1963 aflevering 1e YP408  KN 75-01
05-04-1963 aflevering 2e YP408  KN 75-02
15-05-1963 aflevering 3e YP408  KN 75-03
27-05-1963 aflevering 4e YP408  KN 75-04
05-07-1963 aflevering 5e YP408  KN 75-05
26-07-1963 aflevering 6e YP408  KN 75-06
D.B.V. ( Detachement Beproeving Voertuigen ) en Troepenbeproeving

08-06-1964 (aflevering 7e YP408)  t/m 25-11-1965 (aflevering 250e YP408)

Totale contract-waarde op 12-01-1965 fl. 36.435.430.- omgerekend 94.373.917.- in 2016.

Modificatie-order:

In verband met een gewijzigde, tactische, toepassing van de YP408 (verhoogde inzelbaarheid), werden vanaf het 223ste voertuig andere versie-indelingen doorgevoerd.
Tevens werden de MAG-mitrailleuropstellingen omgebouwd t.b.v. de .50 mitrailleurs.

10-12-1965 Order voor het modificeren van 223 stuks YP408.

Totale contract-waarde op 03-07-1967 fl. 1.134.054,20 

2e order:

10-12-1964     349 stuks

15-12-1965 (aflevering 1e YP408) t/m 05-06-1967 (aflevering 349e YP408)

Totale contract-waarde op 16-09-1966 fl. 48.869.178,50.

3e order:

13-12-1965     151 stuks

09-06-1967 (aflevering 1e YP408) t/m 16-04-1968 (aflevering 151e YP408)

Totale contract-waarde op 03-07-1967 fl.20.993.910.-

TOTAAL:

Voorgenoemde bedragen zijn exclusief enkele speciale voorzieningen, zoals dubbele pedaalstellen, enkele wijzigingen, prijsfluctuaties, alsmede bepaalde ontwikkelingen welke DAF voor haar rekening genomen heeft.

Ter informatie kan gesteld worden dat met het hele YP408 project ca fl. 108 miljoen (omgerekend ruim 279 miljoen euro in 2016) gemoeid is geweest.

De 750ste YP408, de KN 90-11 in de versie PWCo werd op 16-04-1968 afgeleverd.

Aanvullingen en correcties? Mailen! info@dafyp408.nl

NSN-nummers

Voor de DAF YP408 worden voor zover bekend de volgende Nato Stock Numbers gehanteerd:

NSN: 2320-17-704-3398 infanterie
NSN: 2320-17-706-5385 commando
NSN: 2320-17-709-1019 gewondentransport
NSN: 2320-17-709-1020 vracht
NSN: 2320-17-704-3397 mortiertrekker
NSN: 2320-17-042-8469 commando
NSN: 2320-17-042-8470 infanterie
NSN: 2320-17-042-8471 gewondentransport
NSN: 2320-17-047-5730 radar
NSN: 2320-17-047-2667 tow

 

TERUG