De DAF YP 408, een koninklijk voertuig

De verschillende uitvoeringen.
De eerste order omvatte twee uitvoeringen: de pantser wiel infanterie (pwi) en de pantser wiel commando (pwco) Noot. De tweede order omvatte tevens twee andere uitvoeringen: de pantser wiel vracht (pwv) en de pantser wiel gewondentransport (pwgwt) Noot. De derde order omvatte naast een aanvullende bestelling voor de pwi en de pwco ook de pantser wiel mortier (pwmr) Noot, zodat uiteindelijk van fabriekswege vijf uitvoeringen werden geleverd Noot.

De pantser wiel infanterie bestond in twee subversies de pwi-s (pc) en pwi-s (gp). De pwi-s (pc) was bestemd voor een pelotonscommandant. De bemanning bestond uit een chauffeur, een schutter/hulpchauffeur, een pelotonscommandant en zes manschappen. De pwi-s (gp) was het voertuig voor een infanteriegroep. De bemanning bestond uit een chauffeur, een schutter/hulpchauffeur en tien manschappen. Van deze uitvoering werden er 429 geleverd. Deze hadden de kentekens: KN-75-02 t/m 75-41, 75-45 t/m 76-10, 76-27 t/m 76-99, 85-00 t/m 85-99, 87-00 t/m 88-49.

KN 88-24 (pc).

De pantser wiel commando was bestemd voor de bevelvoering van een compagnie of een bataljon en werd bemand door een chauffeur, een schutter/hulpchauffeur, een compagnies- of een bataljonscommandant en drie manschappen. Zie ook: Hoe beladen we de pwco (.pdf bestand)
Deze uitvoering werd ook gebruikt door brigadecommandanten en de legerkorpscommandant. Van deze uitvoering werden er 179 gebouwd. Deze hadden de kentekens: KN-75-01, 76-11 t/m 76-26, 88-50 t/m 90-11. 

Commandovoertuig.

De pantser wiel vracht was bestemd voor het vervoer van essentiŽle voorraden naar en in het operatiegebied. Het laadvermogen bedroeg 1.500 kg. De bemanning bestond uit een chauffeur en een schutter/hulpchauffeur. Van deze uitvoering werden er 28 geleverd. Deze hadden de kentekens: KN-90-67 t/m 90-94. Uit de eerste productieserie van de pantser wiel infanterie werd de KN-75-44 gebruikt als prototype voor de pantser wiel vracht en in verband daarmee vernummerd in: KN-90-67.

De pantser wiel gewondentransport was aangepast voor het vervoer in het operatiegebied van twee liggende of vier zittende patiŽnten. Aan de linkerzijde van het achtercompartiment konden twee draagbaren worden bevestigd. De bemanning bestond uit een chauffeur, een gewondenverzorger/hulpchauffeur en een gewondenverzorger. Van deze uitvoering werden er eveneens 28 geleverd. Deze hadden de kentekens: KN-90-34 t/m 90-61. Uit de eerste productieserie van de pantser wiel infanterie werd de KN-75-43 gebruikt als prototype voor de pantser wiel gewondentransport en in verband daarmee vernummerd in: KN-90-34.

Gewondentransporter.

De pantser wiel mortier werd ontwikkeld voor het trekken van de getrokken mortier 120 mm van het merk Brandt-Rayť. De twee delen van de achterdeur waren aan de onderzijde korter dan bij de andere uitvoeringen teneinde het mogelijk te maken om de deur te openen terwijl de mortier aan de trekhaak was gekoppeld. De overblijvende opening werd door middel van een scharnierende klep gesloten. Naast de bemanning, die bestond uit een chauffeur, een schutter/hulpchauffeur, een groepscommandant en vier manschappen, konden in het voertuig ongeveer 50 mortiergranaten worden meegenomen. Er werden er 86 gebouwd. Deze hadden de kentekens: KN-86-00 t/m 86-85. De KN-75-42 uit de eerste productieserie van de pantser wiel infanterie werd gebruikt als prototype voor de pantser wiel mortier en na aanpassing van de achterzijde vernummerd in: KN-86-00.

Mortiertrekker.

Alle uitvoeringen waren voorzien van radioapparatuur; het type verschilde per uitvoering. Verder hadden, met uitzondering van de pwgwt, alle uitvoeringen een .50-inch mitrailleur in draaibare opstelling boven het luik van de hulpchauffeur. Ten behoeve van de rijopleiding van waren enige tientallen pwi's, pwco's, pwgwt's en pwmr's uitgerust met dubbele bediening.

Lesvoertuig.

Ten tijde van de twee vervolgorders werd reeds rekening gehouden met een antitank- en een radaruitvoering. Het duurde nog tot de tweede helft van de jaren zeventig alvorens deze werden ingevoerd. De pantserinfanteriebataljons werden toen uitgerust met zwaardere geleide antitankwapens van het type TOW- (Tracked Optical Wire) en met gevechtsveldbewakingsradar van het type ZB-298.

TOW

Dat leidde tot twee nieuwe uitvoeringen van de YP 408: de pantser wiel anti tank (pwat) en de pantser wiel radar (pwrdr) Noot. Daartoe werden tussen 1975 en 1979 74 pwi en 11 pwco verbouwd tot 56 pwat en 29 pwrdr. Naar verluidt, zouden er ook drie YP 408 zijn gemodificeerd voor elektronische oorlogsvoering.

De YP 406 (of YP 306)
Uit alle beproevingen bleek dat de terreinvaardigheid van de YP 408 nadelig werd beÔnvloed doordat maar zes van de acht wielen werden aangedreven. Daarom werd op voorstel van dr. van Doorne een YP 408 gemodificeerd tot 6x6 teneinde deze door de Inspectie Technische Dienst (lees: DBV) te doen beproeven. De KN-75-04 werd daartoe ontdaan van het tweede wielstel, dus van de beide niet aangedreven wielen. Verder werd onder andere de achteras met daaraan het derde en het vierde wielstel 35 cm naar voren geplaatst.

YP 406

Het ging om een zeer provisorische modificatie, hetgeen onder meer bleek uit het feit dat de stuurgeometrie niet meer klopte, met als gevolg grote bandenslijtage. Desondanks werd het voertuig van 14 tot en met 22 september 1964 door DBV beoordeeld, onder andere op de Oirschotse heide. De eerste indruk was dat de 6x6-uitvoering een betere terreinvaardigheid had, behalve bij het overschrijden van putten met loodrechte wanden (schuttersputten), maar dat het comfort voor de inzittenden was afgenomen. Het onderhoud was verminderd, onder andere omdat het aantal smeerpunten was verminderd. Verder werd geconcludeerd dat een 6x6-uitvoering ingrijpende wijzigingen met zich mee zou brengen en dat een volledige beoordeling van deze uitvoering pas mogelijk zou zijn na voortzetting van de beproevingen met een bij voorkeur meer volwaardig prototype. Daarmee kwam het project tot een einde en de KN-75-04 werd weer terug verbouwd. Opvallend is dat op het kaft van het memorandum over de beproeving het voertuig wordt aangeduid als YP 306 en dat het in het memorandum wisselend wordt aangeduid als YP 406 en 6x6-uitvoering. De aanduiding YP 306 is mogelijk ingegeven door het feit dat het totaalgewicht ten opzichte van de YP 408 afnam van 11.400 kg tot 10.600 kg.

TERUG VOLGENDE


Copyright Ruys 2004-2009