De DAF YP 408, een koninklijk voertuig

Gebruikte bronnen & literatuur:
M.R.H. Calmeyer, Herinneringen, Den Haag, 1997.
W. Bevaart e.a., Vijftig jaar Regiment Van Heutz 1950-2000, Den Haag 2000.
F. Crismon, U.S Military Tracked Vehicles, Osceola (USA), 1992.
M. Elands e.a., De geschiedenis van de 1e Divisie "7 December 1946-1996", Den Haag, 1996.
M. Elands e.a., Harderwijk als militaire stad en de geschiedenis van de 4e Divisie, Den Haag, 1994.
P.F. van den Heuvel en F. Staarman, Militaire voertuigen in de collectie van het Legermuseum, Den Haag, 2002.
J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de Blik naar het Oosten. De Koninklijke Landmacht 1945-1990, Den Haag 1994.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 3 Mei '40, Den Haag, 1970.
J.A. de Jonge, Zonder vrees en zonder blaam, 175 jaar Koninklijke Marechaussee, Amsterdam 1989.
J.J.H. Kooiman, Vuren met FAL/Mag uit het groepsvoertuig YP-408, in: Militaire Spectator, jaargang 1970.
P.G.H. Maalderink, C.M. Schulten en B.J. Kasperink-Taekema, Korps Commandotroepen 1942-1982, Roosendaal, 1982.
H. Roozenbeek, Alleen leverbaar in legergroen, 50 jaar materieelvoorziening in de KL 1944-1994, Den Haag, 1994. 
C.M. Schulten en J. Theil, Nederlandse pantservoertuigen, 1979.
J.T.W.H. van Woensel, 50 jaar Technische Dienst in beweging, Utrecht, 1994.
Achterbanier, jaargang 1 t/m 5.
Herkenning, jaargang 31, nummer 1, januari 1979
Jaarboek van de Koninklijke Landmacht 1966, Den Haag 1966.
Legerkoerier, Jaargangen 9 t/m 37.
De Onderofficier, 4e en 5e jaargang.
YP 408, een brochure van Van Doorne's Automobielfabrieken N.V., Eindhoven, 1969 (Engelstalige versie).
DAF YP408 Forgotten Hero: www.dafyp408.nl. Deze zeer interessante website is geheel gewijd aan de YP 408.
Verder heeft de auteur geput uit de archieven van het Centraal Archieven Depot van het Ministerie van Defensie (met name het archief van het Hoofdkwartier van de Generale Staf) en uit zijn eigen documentatie en die van anderen.

TERUG