KN
75-54

Foto: Johan Paco Buitenhuis op Facebook Dienstmakkers NL. April 2022. Nu op stelconplaten en met infobord. [ klik voor groot ] [ Google Maps ]

Korte geschiedenis van dit voertuig:
- 1964 Start bij het PIROC in Veldhoven
- Begin jaren 70 tot maart 1986 in dienst bij het G-Eskadron KMar, brigade Utrecht.
- Mogelijk periode bij het OCI Harderwijk
- Eind jaren 90, namens het OCI geplaatst bij het Cavaleriemuseum, Amersfoort
- December 2011, overgebracht naar KMar Museum Buren, start restauratie.
- Mei 2013, restauratie afgebroken. Laatste publieksoptreden op 26 mei.
- Mei 2013 - augustus 2014 opknapbeurt KMar Nieuw Milligen.
- 6 augustus 2014 verplaatsting naar het OCKMar in Apeldoorn.

HISTORIE:

Foto van Joop de Jong: "Begin 1966, hier heb ik het geleerd...Veldhoven 1966." [ link ]

De 75-54 op het PIROC in Veldhoven 1967. Foto: Nanno Warntjes

Foto genomen tijdens een rondrit voor het afrijden, op de Waalstraat in Tiel.
Foto: Nanno Warntjes, waarvoor dank! Google Maps: N51 53.070 E005 26.286

1968 Foto van Koos van Herpen PIROC instructeur [ link ]

Foto: Ad van Geel. [ klik voor groot ]

Gijzelingsdrama Indonesisch Consulaat. 10 december 1975, vijf KMar-wagens op de Willemsparkweg thv 210 Amsterdam [ streetview ]. Voorop de KN 75-54. Nederlands Dagblad; dankzij Barry van der Aart.

Op de Hojelkazerne in Utrecht in 1980. Foto: Tineke Konia-Kingma.

Peter Nijmeijer: "Met regelmaat gingen de YPís hier naartoe voor 2e en hoger echalons onderhoud. Jaarbeurten/banden, reparatie ed. In 1981 zijn alle torens aangepast in Amersfoort op de KW III kazerne. Op de Hojel zat Staf/ Verbindingsdienst/ Veldpost en een OH groep voor wielvoertuigen. (later 310 Soesterberg)."

De uit 1886 daterende Hojel werd in 1990 gesloopt om plaats te maken voor de Utrechtse Jaarbeurs.

Fort de Bilt, KMar District Utrecht 1986. Tweede van rechts, de 75-54 [ klik voor groot ]
Google Maps: N52 05.747 E005 08.820
Deze foto is beschikbaar gesteld door E. de Bruin kap. bd der KMar. Met dank aan Henk Aalbers.

Foto: Peter Nijmeijer. Prins Bernhardkazerne Amersfoort. Google Maps: N52 08.870 E005 21.150

"Deze is in gebruik geweest bij het zgn. G-Eskadron Koninklijke Marechaussee in het District Utrecht. De "54 " en de "73" stonden altijd op de Brigade Soesterberg. Veel foto's zijn er niet uit de tijd van het G-eskadron, want we waren toen erg geheim."
Peter Nijmeijer. [ link ]

Foto: Peter Nijmeijer

Wout Schoonbeek van het Cavaleriemuseum schreef over dit voertuig:
"Op 21 juni 1996 kwam het Opleidingscentrum Infanterie (OCI) uit Harderwijk in verband met grootscheepse reorganisaties van de KL naar Amersfoort. De Bernhardkazerne was tot die tijd (vanaf 1938) altijd een Cavaleriekazerne. Het Opleidingscentrum Cavalerie had het daar tot die tijd alleen voor het zeggen. Toen het OCI overkwam wilden ze ook een paar ornamenten, in de vorm van infanterievoertuigen op de kazerne neerzetten. Dit verklaart de aanwezigheid van de KN 75-54. Hij staat naast het Cavaleriemuseum, maar maakt nadrukkelijk geen deel uit van de collectie van het museum, zoals wel wordt gedacht."

Kleinzoon Joey op de 'YP van z'n opa', midden jaren 90.
Foto: Willem van Loveren, DemCie 65/66 [ link ]

2011

Augustus 2011 door Jan de Weijer.

Foto: Jan de Weijer 2011. Stilstand is achteruitgang......

November 2011. Plek in Amersfoort leeg. Jan en Barry van der Aart maakten onderstaande foto's op de Bernhardkazerne.

Loods Amersfoort i.a.v. verplaatsing naar Buren.

Waar velen lang op hadden gewacht, gehoopt en voor gewerkt ging eindelijk gebeuren.
De 75-54 werd verplaatst van zijn plek bij het Cavaleriemuseum naar een loods op de Bernhardkazerne. Van daaruit werd hij op 8 december 2011 overgebracht naar Buren om daar aan de verzameling voertuigen te worden toegevoegd.

De 75-54 in de achtertuin van het Koninklijk Marechaussee museum in Buren, met daarop een vrolijk lachende Jan de Weijer, winter 2011. Google Maps: N51 54.738 E005 20.237. Jan was namens het museum verantwoordelijk voor het onderhoud en weer rijklaar maken van de 75-54, waarschijnlijk het laatste, nog overgebleven voertuig van het G-Eskadron KMar. Van al het werk van Jan de Weijer en zijn zwager Bert de Keijzer staat een uitgebreide fotoreportage in het archief van deze site.

10 maart 2012, na 11 jaar stilstand, start de KN-75-54, voor de eerste keer (3:30 min. en 5:00 min.)

Heel veel schuren en ontroesten. Hier Bert de Keijzer aan het werk.

De in Amersfoort volledig vastgeroeste affuit werd na lang zwoegen bevrijd en gerestaureerd.

Weer als nieuw, de accubak.

Doorgeroeste onderdelen moesten opnieuw gemaakt worden zoals deze antenne pantserpot steunen.

Terwijl de restauratie gestaag vordert, poseren Bert en Jan voor 'hun' YP op de binnenplaats van het Marechausseemuseum.

Ook het publiek kon meegenieten van de plotselingen activiteiten rond het Marechausseemuseum. Hier kwamen de KN 90-01 en KN 85-88 met respectievelijke chauffeurs Pieter van der Baan en Albert Vrijborg op bezoek.

2013

Buren 2013. Foto: Jan de Weijer

Laatste rookpluimen in Buren... Foto: Bert de Keijzer.

Op de 'Militaire Static Show' bij het Marechaussee Museum op 25 en 26 mei 2013 werd de 75-54 voor het laatst in Buren aan het publiek getoond. Naar verluidt om budgettaire redenen, stopt het KMar museum met de restauratie.

De 75-54 gaat over naar het Opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee 'OTCKMar', Koning Willem III kazerne Apeldoorn, nadat hij in Nw Milligen is geschilderd. Uiteindelijk zal hij statisch op een sokkel op het kazerneterrein worden tentoongesteld.

Bron:  www.marechausseemuseum.nl

2014

foto: OTCKMar

Persbericht OTCKMAR: "Uniek voertuig weer thuis (6-8-2014)

Na een grote opknapbeurt heeft de DAF YP 408 - na een jarenlang verblijf op de Prins Bernhardkazerne in Amersfoort en in het Marechausseemuseum in Buren - een plek gekregen op de bakermat van de Koninklijke Marechaussee, het OTCKMar (vroeger het Depot, OCKMar en LOKKMar) (....)

( .... )Voor voormalig OTCKMar adjudant Theo Betting en kapitein Michiel Tattersall was dit verhaal reden om te bekijken of het mogelijk was de DAF YP 408 naar Apeldoorn te halen. Dit ging niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk lukte het hen. Via een omweg via Nieuw Milligen, waar kapitein Karel van Dijk en de adjudanten Theo Betting, Johan van den Bosch en Ben Driessen het voertuig opknapten en verfden, reed de DAF dinsdag 6 augustus de poorten van de Koning Willem III-kazerne binnen. Hiermee is dit unieke voertuig eindelijk thuis ( .... )"

foto: OTCKMar [ klik voor groot ]

Voorlopig eindstation. De Koning Willem III in Apeldoorn. [ Google Maps ]
Er komt nog een sokkel en een plaquette met de geschiedenis van het voertuig. Alle foto's: Roel van Essen, waarvoor dank!

Op de spatlappen: 15 painfbat...

... en A13. Of deze spatlappen bij het voertuig horen valt nog te bezien. Er zijn verder geen merktekens op de romp bewaard gebleven.

2017

FB foto Jaco Bruekers, inmiddels juli 2017, in het grasperk. Op Facebook werd getwijfeld of de motor nog aanwezig is, aangezien hij zo hoog op de poten staat.

Juli 2021. Stelconplaten eronder. Foto John Salemink. "Dit is de reden dat hij zo hoog staat. Hij is zo namelijk terug geplaatst, alles zit er nog gewoon in."

Juli 2021. Foto John Salemink [ klik voor groot ]

2022

Foto: Johan Paco Buitenhuis op Facebook Dienstmakkers NL. April 2022. Nu op stelconplaten en met infobord. [ klik voor groot ]

2023

Artikel geplaatst door Jaco Bruekers op facebook Dienstmakkers NL. "... een voertuig uit de koude oorlog" [ klik voor groot ]

Leestafel:
'Een krachtig instrument
De Koninklijke Marechaussee 1814-2014'.

Gepubliceerd in het boek: 'Een krachtig instrument: De Koninklijke Marechaussee 1814-2014'. [ link ]
Voertuigen van het G-Eskadron tijdens een oefening. Rechts de KN-75-54 [ klik voor groot ]
Foto uit de collectie van het Marechaussee-museum Buren. Foto is genomen tussen 1976 en 1986, de periode waarbij de 75-54 aan de voorzijde was voorzien van de blauwe 'Koninklijke Marechaussee' sticker.

Zomer 2020, het 1 : 10 model van de 75-54 door modelbouwer Jan Snippe ziet het levenslicht [ link ]

[ Volgende ] TERUG