KN
76-16

Foto dankzij Hans Molter. PW-CO van het PIROC Onder de linker koplamp is het (van oorsprong gele) wybertje te zien, dat door voertuigen van het PIROC Veldhoven in 1966 werd gevoerd. 

TERUG