KN
85-24
UNIFIL 43 - -

De KN 85-24 in afwachting van verscheping naar Beiroet. Foto uit de Achterbanier. Met dank aan Theo Baljet. [ link ]

"Twintig pantservoertuigen van het type YP 408 zijn op 21 maart 1983 verscheept naar Libanon. Het transport vond plaats via de haven van Antwerpen, omdat veruit Nederland zelden schepen naar Beiroet varen die voor dergelijk vervoer geschikt zijn.
De vervangende YP's, afkomstig van verschillende kazernes in het hele land, waren - na tijdelijk in Stroe te zijn geparkeerd - enige dagen voor verscheping naar Baarle-Nassau gebracht. De voertuigen zouden immers allemaal om één uur 's middags aan boord moeten zijn en het transport over de weg werd hierdoor aanmerkelijk verkort. In twee 'slagen' van tien YP's werden de aanstaande Unifil-voertuigen per 'low-loader' naar de Antwerpse haven gereden. De vijf opleggers, die terecht de naam 'convoi exeptionel' voerden trokken veel bekijks van passerende Belgische automobilisten. In de rommelige Antwerpse haven werden de YP's door legerchauffeurs met veel behendigheid van de opleggers gereden en tussen de containers geparkeerd....."

Zie verder [ Unifil in Libanon ]

TERUG