KN
86-23

Foto Ed Verheijen 1984

Foto: Robbert van Staveren. Familiedag Saxen Weimarkazerne 1985

De 86-23 wachten op sloop? 573 verzamelplaats Soesterberg. Op de achtergrond Laro KX-25-04.
Foto dankzij Thomas ter Berg. [ klik voor groot ]

Foto van Bas van Deelen [ link ]. De KN 86-23 op transport op 1 september 1993 [ klik voor groot ]  

TERUG