KN
88-16

Lesvoertuig bij het PIROC. Foto: G.A. van den Boomen lichting 69-3 vanaf voormalig Dienstmakkers.
Dank aan Bertus Schaap.

Foto: Philip Taminiau (69-5, hulpinstructeur). Waarvoor dank!

[ Volgende ] TERUG