KN
88-63

Foto: Frans Huijbers. "De KN-88-63 hier met Willem Damen als chauffeur. 11 Painfbat GG A-03. Later mijn Co-bak met als voertuigcommandant Plv CC M. van der Giesen."

Ikzelf zat ook 11e PaInfBat, GG, CIEST (zie boven!) en heb van de A03 de bovenmstaande foto bijgevoegd. Kenteken KN-88-63. Freek Tolsma

Dit is een foto mogelijk uit eind 1982, tijdens een oefening in Haltern (D) Ik heb deze foto ooit gemaakt maar de exacte datum is me onbekend. Beide jongens waren boordschutters en zijn Ab Kester (L) en Jaap vd Putte (R). Alledrie waren we gelegerd bij de 11e PaInfBat, GG, Acie, 1Pel. 82-4.

Wout v Wieringen,
www.gardegrenadiers-swk.nl Garde Grenadiers uit de tijd van de Saksen Weimar Kazerne.

Ronnie Anchelon met kpl1 B.Jansen-Paul van Lier-Kpl1 H.Faassen. Foto dankzij Bertus Schaap.

Op het gemeenschappelijke terrein van de Historische Verzameling Infanterie Schietkamp Harskamp, de Historische Verzameling Korps Nationale Reserve en Het Infanterie Museum stonden drie YP's.
De KN 88-63 de KN 88-31 en de KN 87-17.
Per 1 september 2014 werd het museum gesloten.

Museum website (mirror)

Foto: Roland Zegers, webmaster NLVL Boordschutter YP.
De KN 88-63 tot 2014 opgesteld op het buitenterrein van het Infanteriemuseum.

Foto: Martin E. Lieftink

Foto: Martin E. Lieftink

Maart 2015. De KN 88-63, voorzien van een nieuwe laag RAL 6014,  overgeplaatst naar MOB-complex
Ede-Driesprong. Voertuignummer 'O3' blijkt in ere hersteld! Foto dankzij Albert Vrijborg.

[ Volgende ] TERUG