KN
90-82

Foto John van Aardenne, lichting 68-1, dankzij Barry van der Aart sites.google.com/site/43painfbat

Vracht YP 90-82 S44 van het 43 painfbat op de grote parkeerplaats van de Johan Willem Frisokazerne in 1975. Op de achtergrond het onderofficiershotel. [ klik voor groot ]
Foto dankzij Jaap Meijer www.dafmilitair.nl

TERUG