Ontwikkeling & beproevingen 2   [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Home ] [ TERUG ]

Op bovenstaande foto's is goed te zien hoe de lamellen van stand konden worden veranderd naar gelang de radiateur meer koeling nodig had.

Prototype KN-53-72, kennelijk uitgevoerd als commandovoertuig en voorzien van een uitgebreide radioset. De kabels voor het horizontaal houden van de onderste achterdeur zitten aan de buitenzijde en de verstelbare stoel voor de commandant bestaat uit een opklapbaar stalen zadel. De uitlaat is verlengt en midden bovenin een van de twee luchtfilters. Inmiddels zijn de later gebruikte combat banden gemonteerd.

De binnenzijde van de KN-53-72. De hefboompjes van de topluiken zijn nu vervangen door het later gebruikte grendel-systeem. De frisse lucht pijpje zijn afgedekt en aan het plafond zijn bus-lussen gehangen. Ook het dashboard evolueert langzaam.

Beproeving van de KN-53-72 in Frankrijk, met YB 616, YA 328, 2x M38A1, Ferret Mk I, Ferret Mk II en VW Combi. Foto dankzij Sander Ruys.

Binnenzijde KN-53-72. Bestuurders- en commandant zitplaats. Foto's dankzij Sander Ruys < klik voor groot >

Tussenmodel, met een eerste aanzet voor de .50 affuit. De uitlaat zit nog rechts. De neus heeft inmiddels zijn uiteindelijke vorm. De enigszins aangepaste lamellen duiden nog steeds op de Hercules benzine motor. Het bestuurdersluik is nog niet aangepast en lucht voor de motor wordt nog aangezogen door twee ronde schijven aan weerszijde van de hull.

Uit een notitie van DAF d.d. 14-7-1967 aangaande de koeling van de YP 408:

 ( ... ) Marechausseewagens
De drie stuks Marechaussée-wagens waren voorzien van de hoofdcomponenten van de YA 328, dus ook de JXLD-motor, de versnellingsbak en de tussenbak. De motorkoeling geschiedde op de normale manier d.m.v. een vooringeplaatste radiateur met een trekventilateur. De inlaatgrille was voorzien van een beweegbaar rooster. In het midden van de wagen kon de lucht ontsnappen via gaten in de hull. Met dit systeem bleek de temperatuur van de tussenbak zeer hoog op te lopen, wat opgelost werd met een oliekoeler die voor de radiateur werd geplaatst.

YP 408 seriewagens
Deze werd voorzien van een DS 575 motor, in verband met de wenselijkheid van meer motorvermogen. Aanvankelijk werd de grille-uitvoering van de marechaussée wagens aangehouden, deze vond men echter onacceptabel, waarna werd gezocht naar een kogeldichte niet beweegbare grille. Diverse constructies werden gemaakt en beschoten, doch werden niet geschikt geacht. ( ... )

( ... ) Door toepassen van een omgekeerde motorkoelluchtstroomrichting konden deze problemen worden opgelost. De inmiddels voor de YP 104 ontwikkelde drukventilateur werd op de YP 408 gebouwd, terwijl de voorklep geheel gesloten werd. Aanzuigen van de koellucht geschiedde door middel van twee paddestoelen bovenop de motorkap. Na schietproeven moesten deze vervangen worden door één paddestoel en de voorkant worden dichtgemaakt. ( ... )

Met dank aan Hans Molter.

NB: men overwoog "in verband met (mogelijke) inzet van de YP 408 in zeer warme gebíeden" de oorspronkelijk koeling met grille weer in te voeren.

Weer een stap verder. In de voorgaande prototypes zoog de ventilator lucht aan door de radiateur via de lamellen. Een molotov-cocktail op de neus zou voldoende zijn om de hele YP in lichterlaaie te zetten. Men neme derhalve een diesel motor, de DS 575 van DAF. Deze lag in die tijd ook in de stadsbus. Vervolgens laat je de ventilator geen lucht aanzuigen maar door de radiator blazen en klaar is Kees (dus van achteren naar voren). Voordeel was bovendien dat de lucht die aangezogen werd ook over de versnellings en tussenbak gezogen werd die daardoor ook gekoeld werden. De lamellen verdwenen vervolgens uit de neus en vervangen door een deksel op de motorkap.


Tekening uit "Das Kleine Panzerbuch" van F.M.von Senger uit 1960, waardoor deze versie goed is te dateren. Met dank aan Arne Poirot.

Tekening uit dezelfde periode. Met dank aan Henri Tollenaar.

Dit prototype afgebeeld met UN markering op een
borduur embleem.
Verkrijgbaar bij de Veteranenshop
Bron: http://www.veteranenshop.nl/b_31.jpg

Prototype 53-72 in zijn bijna laatste fase. De volgende grote stap was de bouw van de eerste seriewagen, de KN 75-01. De KN 53-72 is vermoedelijk verschroot bij DAF.

We spreken nu dus over 1959 of 1960. Duidelijk te zien zijn de lasnaden waarmee de nieuwe op de oude neus is gelast. Deze uitvoering heeft twee paddenstoelen op de motorkap voor het aanzuigen van koele lucht. De infra-rood verlichting ontbreekt (maakt deel uit van de bewapening) terwijl al wel een .50 gemonteerd is. De spiegels staan nog op paaltjes en het bestuurders luik heeft zijn definitieve borging nog niet (dan ligt het vlak open en rust op een vergrendeling aan de buitenkant van het luik). Op de breedte palen zitten twee plaatjes met een gaatje erin. Daar stonden bij het eerste model de spiegels op.

 [ Home ] [ TERUG ] [ Volgende ]