SROKI Ermelo

De SROKI (School Reserve Officieren en Kader Infanterie) was gelegerd op de Jan van Schaffelaerkazerne te Ermelo. In tegenstelling tot wat vroeger in de geschiedenisboekjes stond, was Jan van Schaffelaer niets meer dan een roverhoofdman.
Met zijn bende struinde hij tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten de Veluwe over en maakte de omgeving onveilig. Tot hij uiteindelijk in Barneveld in het nauw kwam, met een paar van zijn getrouwen de kerktoren invluchtte, en daar vervolgens belegerd werd. De belegeraars hadden helaas voor hem een kanon (Iets totaal nieuws voor die tijd) en stelden een compromis: Jan moest van de toren afgeworpen worden, in ruil voor de vrije aftocht van zijn maten. Jan koos voor een vrijwillige aftocht, en sprong zelf van de toren. Deze heldendaad wordt in Barneveld nog steeds herdacht en toen in de dertiger jaren in Ermelo een kazerne gebouwd werd, koos men deze regionale held als naamgever.

Jan zal er in het dagelijks leven iets minder krijgshaftig hebben uitgezien dan op het tegeltje, maar alla... In de manschappeneetzaal op de Jan van Schaffelaerkazerne bevond zich een groot glas-in-lood-raam, voorstellende Jan die van de toren sprong. Dit raam is afkomstig uit de voormalige kazerne in Kampen, waar voor de oorlog de SROI (School Reserve Officieren Infanterie) in was gevestigd. Leuk detail: Mijn vrouw studeert nu in hetzelfde gebouw: het is nu een Theologische universiteit...
Onder de figuur "Jan" zien we het "Infanterie, Algemeen" embleem. Dit embleem kreeg elke Infanterist op z'n baret die nog niet aan een regiment verbonden was. Het werd gehaat, want iedereen kon zien dat je nog "bol" was. Het schild symboliseert de verdediging, het zwaard de aanval. De punt van het zwaard is naar beneden gericht. Heraldisch gezien betekent dit dat de verdediging belangrijker is dan de aanval, (het schild staat voorop) en men niet de neiging heeft om als eerste aan te vallen. Wl moet een aanvaller er rekening mee houden dat een aanval niet ongestraft zal blijven... Voorwaar een mooie beeldspraak voor de koude oorlog. Dit geheel stond op een rode ondergrond, de kleur van de Infanterie. Op de banderol onder het schild de spreuk: "Nulli Cedo". Dit staat voor "Ik wijk voor niets". Boze geesten maakten hier echter weer een militaire afkorting van, en verklaarden de spreuk als volgt: "Niets Uitvoerende, Lamlendig Luie Infanterist. Commentaar En Dergelijke Overbodig." Andere afkortingen deden ook de ronde, maar die passen meer op porno-sites dan op een serieuze site van een fraai voertuig...

Roel van Essen

TERUG